Muzika za studente

Klasični koncerti u našoj školi

AG bend

1. Sendung 20/21
2. Sendung 20/21

„Ispitivanje predmeta kulturnog obrazovanja daje učenicima pristup umetnosti i kulturi, kao i sopstvenom umetničkom potencijalu. Diferenciranu estetsku percepciju, doživljaj i dizajn doživljavaju kao obogaćivanje života i svoje ličnosti. "

Izvor: kurikulum plus: obrazovni ciljevi: www.lehrplanplus.bayern.de/uebergreifende-ziel/mittelschule/musik