AG fudbal

Fudbalski klub u Eduard-Spranger-u - srednjoj školi daje učenicima od 5. do 9. razreda priliku da se bave svojim hobijem u svakodnevnom školskom životu i još dalje razvijaju svoje vještine. Pored tehničkih i taktičkih oblika vježbanja, fokus je na zabavi u raznim oblicima igre. Posebno se ističe interakcija i saradnja između mlađih i starijih učenika.