EC.png
EduCoach%20edited_edited.png

EduCoach je program učenja koji podržava školarce u samoorganiziranom učenju kod kuće. Dva naša razreda trenutno rade s ovim programom u početnoj razvojnoj fazi projekta. Svaka nastava je bila opremljena nastavnim setom I-jastučića, koji takođe koriste kod kuće za rad i učenje.

Više informacija o projektu možete pronaći na početnoj stranici www.myeducoach.de i na letku.