Unterschrift

Savjeti za karijeru iz agencije za zapošljavanje

Berufsberatung.png

Kontakt osoba u Federalnom zavodu za zapošljavanje:

Gospodin Baris Özkan ,

Karijerni savjetnik

Završio obuku za stolara i gerijatrijsku sestru

E-pošta: baris.oezkan@arbeitsagentur.de

Telefon: 089 / 800-4-5555-00

Šta je karijerno vođenje?

Savjetovanje u vezi s karijerom usko surađuje sa službom za zaštitu mladih i školom kako bi podržalo učenike u njihovoj profesionalnoj orijentaciji, izboru karijere i prelasku iz srednje škole u svijet rada. Konkretno, svim onim mladim ljudima čija je tranzicija u riziku treba pružiti posebnu podršku u ranoj fazi.

Kako vas možemo podržati?

Dobivate podršku za sljedeća pitanja:

  • koje profesije postoje?

  • Koji posao mi odgovara?

  • na stručno osposobljavanje?

  • otvoriti naukovanje?

  • za prijavu?

  • da idem ponovo u školu?

Rado ćemo razgovarati o vašim pitanjima u telefonskoj konsultaciji.