Savjetodavni centar

Kontakt:

Florian Otto

(kvalificirani nastavnik savjetovanja) petak 9:30 - 10:30

Katja Helmschrodt

(državni školski psiholog)

Četvrtak 13:00 - 14:00

Nadja Eckl

(državni školski psiholog)

Utorak 11:00 - 12:00

Čime se bavi savjetodavni centar?

Pokažite psiholozima i kvalifikovanim savjetnicima da podržavaju suživot i saradnju u školi. Na osnovu psihološkog znanja i metoda oni savjetuju i pomažu u problemima učenja i poučavanja.

Učestvujete u daljoj obuci nastavnika i školskih administratora i podržavate dalji razvoj škole.

Školski psiholozi rade i kao nastavnici, tako da imaju dvostruke kvalifikacije.

Oni su se specijalizirali za određene tipove škola, upoznati su sa školskom praksom i dužni su u apsolutnoj tajnosti.

Kako rade profesionalni savjetnici?

Sa pojedincima

- u slučaju poremećaja učenja i učinka, npr. djelomični poremećaji uspješnosti (disleksija, diskalkulija),

Problemi s motivacijom, poteškoće u radnom ponašanju ...

- u slučaju odluka o posebnoj školskoj karijeri, npr. posebne potrebe za podrškom ili

Talenti

- u slučaju ličnih kriza, npr. strah od škole, samoozljeđivanje ...

Sa grupama

- Diskusione grupe sa učenicima, odjeljenjima ili roditeljima, npr. Na temu učenja za koje treba učiti

Oslobađanje od socijalne napetosti, izvršavanje domaćih zadataka

- za dalju obuku i praktične savjete za nastavnike

U školskom sistemu

- Učešće na edukativnim konferencijama

- Savjeti školskoj upravi i školskoj upravi

Mjere u školskom psihološko-pedagoškom savjetovanju prvenstveno služe

- pojašnjenje problema (dijagnoza) i savjeti

- posredovanje, informisanje, podrška i promocija

- stvaranje kontakata s drugim stručnjacima, npr. terapeutima, savjetovanjem u karijeri,

Uredi za zaštitu mladih i obrazovna savjetovališta

Školski psiholozi i obrazovni savjeti su besplatni!